NhanHoa:6.6闪购34折优惠/年付$18.73/越南/1核/1.5G内存/15G硬盘/无限流量 VPS

205次阅读
没有评论

NhanHoa:6.6闪购34折优惠/年付$18.73/越南/1核/1.5G内存/15G硬盘/无限流量 VPS

官方网站

https://nhanhoa.com

活动页面

https://nhanhoa.com/khuyenmai/flash-sale-thang-6/

活动规则
6.6日购买虚拟主机/VPS 12个月及以上享受66%的折扣

产品价格

SSD Cloud VPS

🇻🇳越南 位置,SSD硬盘,无限流量

CPU 内存 硬盘 价格/月 购买
1核 1G+512M 15G 86.000 đ 链接
2核 1.5G+512M 25G 180.000 đ 链接
3核 2G+1G 50G 339.000 đ 链接
4核 3G+1G 60G 549.000 đ 链接
红色为年付及以上赠送

正文完
 
评论(没有评论)